piroclor

m
Mineralogia i petrografia

Òxid complex, mineral trobat a les pegmatites, que cristal·litza en el sistema cúbic i és mena de niobi i de terres rares.