placa base

f
Electrònica i informàtica

Targeta principal d’un ordinador que conté generalment el sòcol per al microprocessador i els diferents connectors per a les targetes i els dispositius que formen l’ordinador.

El conjunt principal de circuits integrats que incorpora es coneix com a chipset.