placer

m
Geomorfologia

Dipòsit detrític de sorra o palets que conté partícules de minerals, com l’or o l’estany, per exemple, provinents d’un jaciment alterat prèviament per l’erosió.

Segons les modalitats de la seva formació hom distingeix els placers al·luvials, fluvials, eòlics i marins.