plasmidi

m
Bioquímica

Segment circular d’ADN extracromosòmic que es troba eventualment en els bacteris.

Es duplica independentment del cromosoma al qual no s’integra mai. El plasmidi de l'Escherichia coli és un dels vectors clònics principals en enginyeria genètica.