plasmodesma

m
Biologia

Filament citoplasmàtic que, mitjançant canalicles de les membranes separadores, posa en comunicació els protoplasmes de dues cèl·lules adjacents.