plec de càrrecs

m
Dret

Formulació d’acusacions del demandant a la part demandada.