Pliocè

plioceno (es), Pliocene (en)

Segona època (o sèrie) del Terciari superior, situada damunt el Miocè i sota el Plistocè.

Se situa entre —5 i —2 milions d’anys. Els seus límits són fluctuants, sobretot amb relació al Quaternari suprajacent. Entre els invertebrats són abundants els mol·luscs i els equínids, com també els foraminífers. Continua la riquesa de faunes de mamífers. En general, la fauna i la flora del Pliocè representen un trànsit gradual del Terciari cap al Quaternari i el període actual, sense presentar ruptures importants. Més aviat sembla important un refredament que es dóna arreu del món. Els materials típics en les àrees mediterrànies són argiles grogues i blaves i sorres de gra fi més o menys compactades. Hom ha fet temptatives de dividir el Pliocè en diferents estatges, sobretot a l’àrea tipus, al nord d’Itàlia. Els dos noms més usats a Catalunya han estat el Piacenzià, o Plasencià, i l’Astià, però possiblement són equivalents.