plomall del mantell

m
Geologia

Material magmàtic originat per un punt calent que ascendeix a través del mantell i arriba fins a la base de la litosfera, en forma de columna de pocs quilòmetres de diàmetre.

Aquesta ascensió és responsable del vulcanisme intraplaca que afecta escorça oceànica (illes Hawaii, illes Reunion i d’altres) o escorça continental. També pot tenir lloc al contacte entre dues plaques litosfèriques, principalment en límits divergents. Així, hom pensa que Islàndia, a la dorsal Centreatlàntica, marca la migració cap a l’oest d’aquesta dorsal per sobre d’una ploma mantèl·lica fa 80 Ma. Segons alguns geofísics, l’ascensió de les plomes i la seva expansió en les dorsals contribueix a l’obertura d’aquestes, i és responsable, doncs, del moviment de les plaques. Segons altres autors, les plomes no poden aportar prou força, i prefereixen atribuir aquests moviments a grans cel·les convectives en el mantell.