poetes metafísics

m
pl
Literatura

Grup de poetes anglesos del segle XVII, conreadors d’un tipus de poesia —generalment d’inspiració religiosa— diferent dels corrents poètics anteriors i de caràcter i estil enginyós, conceptista, hermètic, alhora que notablement obscur i difícil.

Amb aquesta denominació —posada en circulació per J. Dryden— foren coneguts els poetes J. Donne, Iord Herbert of Cherbury i el seu germà G. Herbert, R. Crashaw, H. Vaughan, E. Benlowes, A. Cowley i d’altres. No esmentats en determinats moments, els crítics dels primers decennis del segle XX n'han revalorat l’obra (en particular la de J. Donne). Marià Manent en feu diverses traduccions al català (1955).