polimiïtis

polimiositis
f
Patologia humana

Col·lagenosi del grup de les dermatomiïtis, que afecta els músculs del cos.

Es caracteritza per una debilitat muscular progressiva amb dolor i, en períodes més avançats, per atròfia i retraccions que impossibiliten els moviments. És d’etiologia desconeguda.