polipropilè

m
Química

Poliolefina sintètica del propè .

La seva fórmula general és:

És de gran importància industrial per les seves excel·lents propietats i baix cost. Hom l’obté per polimerització del propè amb catalitzadors del tipus Ziegler-Natta, d’on resulta un polímer d’un pes molecular mitjà de 50 000, pràcticament isotàctic. Té una densitat de 0,9, un punt de fusió de 170°C i és insoluble, per sota de 80°C, en l’aigua i en els dissolvents orgànics habituals. Les seves propietats mecàniques són, a baixa temperatura, similars a les del polietilè de densitat elevada, però les supera notablement en calent i és utilitzable fins a 140°C. És emprat principalment en la preparació d’articles emmotllats, fibres i filaments, i materials extruïts.