Pompeu Gener i Babot

(Barcelona, 1848 — Barcelona, 1920)

Pompeu Gener i Babot

© Fototeca.cat

Polígraf.

Fill d’un farmacèutic barceloní, tingué una formació científica —sembla que es doctorà en ciències naturals (1875)—, cosmopolita —viatjà sovint per diversos països d’Europa, una vegada amb Apel·les Mestres (1874)— i progressista —es vinculà al republicanisme federal durant la revolució del 1868 i participà, encara el 1880, en el Primer Congrés Catalanista de Valentí Almirall—. Residí llargues temporades a París, on publicà el seu llibre més famós, La Mort et le Diable (1880), amb pròleg d’Émile Littré. Fou també a París on es posà en contacte amb els corrents ideològics moderns —molt sovint a través d’Ernest Renan—, dels quals fou en part capdavanter dins la cultura catalana: difongué sobretot un evolucionisme d’arrel positivista, radical i optimista, i un vitalisme, d’arrel nietzscheana (autor de la versió castellana El Anticristo y la moral ascética, 1903), que es definia en oposició a la moral cristiana i que il·lustrava amb teories sobre les races i les cultures, no sempre coherents i rigoroses. Col·laborà en nombroses publicacions (entre altres, L’Avenç , Revista Contemporánea , L’Esquella de la Torratxa i, sobretot, Joventut ) i publicà uns trenta-cinc títols de molt divers gènere i qualitat, entre els quals es destaquen obres doctrinals, com Herejías (1887), Literaturas malsanas (1894), que suscità una polèmica amb Clarín, Amigos y maestros (1898), Inducciones (1901) i Cosas de España (1903), obres burlesques, com Los cent consells del Consell de Cent (1891), una de les més populars, obres de teatre, com Senyors de paper! (1901-02) i L’agència d’informes comercials (1905), i narracions de tema històric, no exemptes de tesi, com Dones de cor (1907) i Pasión y muerte de Miguel Servet (1909). Hàbil periodista, subratllà —amb més voluntat d’audiència que responsabilitat cultural— els aspectes més controvertits de la seva ideologia i de la seva personalitat, que volgué ornar amb èxits i relacions culturals molt il·lustres, però sovint gratuïtes. Aquesta actitud li restà credibilitat en el món de la cultura, que el respectà inicialment pel seu caràcter renovador i li proporcionà una gran popularitat; amb el temps l’anà reduint, però, a la figura simpàtica i innòcua de la bohèmia barcelonina que tothom reconegué amb l’hipocorístic de Peius.