POP

m
Electrònica i informàtica

Sigla de l’anglès Post Office Protocol (protocol d’oficina de correus).