postgrau

m
Educació

Segon nivell de l’ensenyament universitari segons la Declaració de Bolonya i el nou marc d’ensenyament superior a la Unió Europea.

Té com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora, i s’articula en programes integrats pels ensenyaments que condueixen a l’obtenció dels títols de màster o doctor. Per accedir als estudis de postgrau, serà necessari posseir el títol de grau o algun altre declarat equivalent.