postulat

postulado (es), postulate (en)
m
Lògica

Proposició fonamental d’un sistema deductiu que ni és evident ni pot ésser demostrada.

Tradicionalment el postulat era contraposat a l'axioma, pel fet de no ésser evident ni universalment acceptat, i al teorema, pel fet de no ésser demostrable. Actualment, tanmateix, hom assimila el postulat a l’axioma, per tal com pot ésser posada en qüestió la idea d’evidència. Més que no el seu caràcter apriorístic, el que hom entén avui com a propi del postulat és la posició primària que aquest ocupa en un sistema formal. El sistema de postulats d’una teoria ha d’ésser elegit de tal manera que totes les proposicions de la teoria puguin ésser deduïdes per una cadena de raonaments d’aquells postulats, i aquestes proposicions demostrades són els teoremes. El sistema de postulats o axiomes no és únic per a cada teoria, de manera que en dos desenvolupaments d’una mateixa ciència, proposicions que en l’un són teoremes en l’altre poden ésser postulats (axiomàtica).