Póvoa de Varzim

Ciutat del districte de Porto, Portugal, al N de la desembocadura de l’Ave.

Port, centre d’estiueig, també té una notable activitat pesquera i conservera.