Pragmàtica Sanció

Disposició de l’emperador Carles VI convinguda el 19 d’abril de 1713 —però no publicada fins al naixement de la seva filla Maria Teresa (1717)—, que anul·là la de Leopold I (1703) i establí la successió al tron imperial sense distinció de sexes, a partir dels fills de l’emperador mateix.

Bé que generalment reconeguda en vida de Carles VI, en morir aquest (1740) fou posada en pràctica, i això menà a la guerra de Successió d'Àustria.