prakṛiti
*

prakṛti
f
Hinduisme

En el sistema filosòfic Sāṁkya, contrapartida del Puruṣa .

És incausada, eterna, il·limitada. El Bhagavad-Gītā i el Vedānta la igualen a la māyā del Puruṣa suprem, la qual a través de les seves tres guṇa (sattva, rajas, tamas) causa totes les coses, i resol així el dualisme del sistema Sāṁkya clàssic.