precessió

f
Física

Moviment harmònic que, seguint una superfície cònica, efectua l’eix de rotació d’un sòlid no esfèric, sotmès a forces de tracció exteriors.

El balanceig que fa una baldufa quan gira és un exemple de precessió.