prefecte de la sagrada congregació

m
Dret canònic

Cadascun dels cardenals delegats pel papa per presidir les diverses congregacions romanes.