prevalença

f
Dret

Principi constitucional que comporta la preferència d’aplicació de les normes de l’estat sobre les de les comunitats autònomes, en cas de conflicte, en les matèries que no siguin de la seva exclusiva competència.