prevalença

f
Medicina

Proporció d’individus afectats per una mateixa malaltia en una població determinada i durant un temps determinat.