primer principi de la termodinàmica

m
Física

Principi segons el qual en un sistema la variació de la propietat termodinàmica extensiva anomenada energia interna (E) és igual a la calor absorbida (Q) més el treball extern (W) efectuat sobre el sistema.

Hom l’expressa formalment ΔE Y QEW. El primer principi és una generalització del principi de conservació de l’energia, i s’hi estableix l’equivalència entre l’energia tèrmica (calor) i l’energia mecànica (treball) i les relacions quantitatives entre aquests dos tipus d’energia (equivalent 6), sense especificar en quines condicions es poden fer les transformacions termodinàmiques que permeten de passar de l’una a l’altra. L’experiència demostra que tota mena d’energia pot transformar-se en tèrmica, però el procés invers necessita l’acompliment de determinades condicions particulars que constitueixen el segon principi de la termodinàmica.