primogenitura

f
Història del dret

Conjunt de drets del primogènit.

A l’Antic Testament, el primogènit del pare tenia dret a una porció doble dels béns paterns i a ésser el cap de la família, mentre que el primogènit de la mare havia d’ésser consagrat a Jahvè (purificació). A l’edat mitjana, hom la troba en el dret successori feudal: per la llei sàlica, el feu era indivisible i inalienable, transferible només al primogènit mascle (fideïcomís). Aquest dret ha estat conservat pel dret català en la institució de l'hereu.