príncep

m

El primer, el cap, el qui té més gran autoritat a l’interior d’un ambient o d’un grup en algunes designacions tradicionals.