priorat

priorato (es), priory, priorate, (en)
m
Cristianisme

Monestir o casa religiosa regida per un prior.

Entre els benedictins hi havia el priorat simple, unit a una abadia en qualitat d’obediències o granges, i el priorat conventual, o casa autònoma, no aixecada a la categoria d’abadia. La Congregació de Cluny reduí gairebé tots els seus monestirs filials a la categoria de priorats; igualment feren més tard altres congregacions benedictines, com les de Saint-Maur o la de Valladolid, per bé que aviat foren restablerts els càrrecs abacials als principals monestirs. Els premonstratencs i els ordes militars tenien també priorats simples i conventuals.