procès estocàstic

m
Matemàtiques

Procés que estudia l’evolució d’un sistema (econòmic, biològic, tècnic, cibernètic, etc) en el qual la llei de probabilitat és funció del temps.

En rigor un procés estocàstic és una família de variables aleatòries {Xt}, on t varia en un conjunt anomenat paramètric (conjunt dels nombres naturals en el cas de processos discrets, un interval de la recta real en el cas de processos continus, etc).