processador de text

m
Electrònica i informàtica

Programa per al tractament de text.