Programa d’Aprenentatge Permanent

PAP (sigla)

Programa de la Unió Europea amb una durada prevista de set anys (2007-13) que té per objectiu fomentar l’aprenentatge continuat, estimulant l’intercanvi i la cooperació entre professionals i institucions dels diferents estats.

És el successor dels anteriors programes Sòcrates (1994-99) i Sòcrates II (2000-06) i s’estructura en quatre subprogrames adreçats als diferents nivells educatius: Comenius (educació infantil, primària i secundària), Erasmus (educació superior), Leonardo da Vinci (formació professional) i Gruntvig (educació de persones adultes).