Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament

PNUD (sigla)

Programa promogut per les Nacions Unides per tal de millorar les condicions de vida presents i les perspectives futures de l’home en tot l’àmbit terrestre, tant pel que fa al medi natural com al medi humà.

Té la seu a Ginebra. L’any 2000, tenia una xarxa de 132 oficines a tot el món i treballava en 170 països, especialment d’Àfrica, Àsia i el Pacífic, l’Amèrica Llatina i el Carib, els estats àrabs, l’Europa de l’Est i la Comunitat d’Estats Independents. Les activitats principals del Programa se centren en set grans àmbits: erradicació de la pobresa i participació de la comunitat, dona i desenvolupament, transferència i adaptació de tecnologia, cooperació tècnica entre països en via de desenvolupament, governabilitat democràtica, energia i política mediambiental i sida. Amb caràcter transversal, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament elabora anualment un Informe de Desenvolupament Humà.