programari

software (es), software (en)
m
Electrònica i informàtica

Terme emprat normalment per a designar l’art de servir-se d’un ordinador, en contraposició a maquinari.

El programari bàsic és el conjunt de programes d’explotació lliurat pel fabricant de l’ordinador, mentre que el programari d’aplicació és el conjunt de programes escrits per l’usuari per a unes aplicacions determinades.