projecció azimutal

f
Cartografia

Projecció azimutal

© Fototeca.cat

Tipus de projecció, obtinguda a partir de la cònica simple en fer tendir el con a un pla, en què hom imposa una xarxa de meridians i paral·lels equidistants.

L’escala roman constant sobre tots els radis que surten del centre, la qual cosa la fa especialment útil en navegació aèria.