projecció cònica secant

projecció d’Albers
f
Cartografia

Tipus de projecció cònica en què hom projecta un hemisferi sobre un con secant al globus per dos paral·lels, anomenats paral·lels de referència.

Si hom escull adientment els paral·lels de referència, aconsegueix que la projecció sigui equivalent; la projecció així definida és la projecció d’Albers.