prosceni

proscenio (es), proscenium (en)
m
Teatre

A l’antiguitat clàssica, l’espai escènic en general.

A partir, però, de l’època hel·lenística, el terme passà a designar només un cos de l’escena, avançat sobre l’orquestra i ornat, en ocasions, d’algunes semicolumnes o pilastres.