proselitisme

proselitismo (es), proselytism (en)
m
Religió
Sociologia

Zel a fer prosèlits.

Ultra el significat particular en el judaisme (prosèlit), hom pot aplicar el terme a totes les religions que cerquen una difusió més enllà de les comunitats socials que la practiquen, partint de la base que són les úniques veritables i representen l’únic camí de salvació. L’activitat missionera (missió) és una forma organitzada de proselitisme. El terme és aplicat a qualsevol doctrina filosòfica, política, etc, i pot tenir encara un sentit pejoratiu.