prosimis

m
pl
Zoologia

Grup que antigament comprenia tots els primats no antropomorfs.

Aquest grup, format per simis primitius però sense parentiu filogenètic, avui ha perdut categoria taxonòmica i ha estat dividit en dos subordres, el dels lemuriformes i el dels tarsiformes.