prostitut
| prostituta

prostituta, puta, puta (es), whore (en)
f
m
Sociologia

Persona que per un preu convingut s’avé a mantenir relacions sexuals amb una altra.

Quant a les prostitutes, deixant de banda les nombroses significacions que ha pres al llarg de la història (prostitució), hom en pot determinar dos grups: aquelles que estableixen personalment el preu pel qual volen mantenir les relacions sexuals i les que estan adscrites a un local anomenat prostíbul on el preu és fixat per qui dirigeix el negoci. Les del primer grup s’instal·len en cafeteries o bars, on són obligades a beure amb els clients i on de vegades estableixen preu per a possibles relacions sexuals, o en llocs determinats de les ciutats, o en parcs i jardins. També n'hi ha que es contracten per telèfon (les anomenades call-girls). Moltes d’aquestes dones tenen un home que teòricament les protegeix, però que de fet viu a llur esquena (macarró). Les dones del segon grup no poden establir contacte directament amb un client, bé que si n'hi ha algun que paga bé pot tenir-la més o menys en exclusiva. De vegades existeix també la figura de l’amic protector. Els primers moviments a favor de les prostitutes s’iniciaren als EUA per tal de fer abolir la llei del 1869, que les obligava a una visita mèdica periòdica. El 1875 hom creà la International Federation for the Abolition of State Regulation of Vice i el 1900 la International Society of Sanitary and Moral Prophylaxis. Actualment alguns moviments feministes inclouen la prostitució en llurs programes reivindicatius, considerant que les prostitutes han de tenir drets laborals i sindicals.