protesta

f
Dret

Reclamació formal contra un acte o una mesura que hom considera il·legítims.

Acte jurídic de conservació de drets, a diferència de la reserva suposa un atac, ni que sigui indirecte, contra els propis drets.