Protocol de Kyoto

Conveni de Kyoto

Conveni d’abast internacional, signat al desembre del 1997 a la cimera de Kyoto sobre el clima, que tracta de la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (principalment CO2, òxid nitrós, metà i CFC).

A grans trets, el conveni estableix que cap als anys 2005-10 aquestes emissions hauran d’ésser reduïdes com a mitjana almenys el 5% amb relació als valors de l’any 1990. No obstant això, les reduccions seran diferents en funció dels diversos països. El protocol rebé en un principi el vistiplau de només 33 estats. Malgrat les reunions mantingudes, existeix el temor que les reduccions acordades tinguin repercussions negatives en l’economia d’alguns estats, particularment en el cas dels EUA, principal productor de gasos d’efecte hivernacle, la Xina i l’Índia. En el primer cas no fou ratificat i els altres dos, en la seva condició d’estats emergents, han reclamat graus més alts de flexibilitat. El conveni fixava el 2012 com a data d’expiració dels objectius per a les emissions, però en la Cimera de Durban hom la posposà fins el 2017. Al setembre del 2011, 191 estats l’havien ratificat. Al desembre d’aquest any el Canadà es retirà del conveni.