protocol de transferència d’hipertext

"

m
Electrònica i informàtica

Protocol d’internet que permet d’enviar documents d’hipertext i d’hipermèdia entre un servidor i un client.

Es tracta d’un protocol client/servidor; el client és un navegador, i el servidor, un servidor de pàgines web. La característica principal del protocol és l’existència dels enllaços, que permeten navegar per la xarxa sense necessitat de saber quan i com s’accedeix a servidors diferents, amb arquitectures diferents i protocols diferents. Gràcies al protocol HTTP es pot veure internet com un sol magatzem de fitxers, tot i que en realitat consta de milers i milers de servidors diferents arreu del món.