protocol d’internet

"

m
Electrònica i informàtica

Protocol de les xarxes internet que gestiona les adreces per a la transferència de dades entre ordinadors.

Les passarel·les utilitzen els protocols IP per a identificar els nodes de les xarxes i els camins entre ordinadors. Una direcció IP és un codi de 32 bits que identifica un ordinador dins de la xarxa, gestionat pel servei de registre InterNIC, el qual classifica les adreces IP en tres categories segons el nombre d’ordinadors i xarxes que suporta cada tipus d’adreça. El seu format és de quatre números separats per punts. Per exemple, l’adreça IP 30.85.1.26 es refereix a l’ordinador 26, de la xarxa 1, que depèn de l’ordinador principal 85 en la xarxa 30. L’any 2000 hom començà a desenvolupar la versió 6 del protocol IP (IPv6) que, dotada amb un nou esquema (CIDR) que, de forma progressiva permetrà poder assignar adreces IP a dispositius diversos, des de components domòtics fins a les anomenades etiquetes intel·ligents RFID.