protocol d’internet per satèl·lit

"

m

Protocol d’internet utilitzat en les comunicacions per satèl·lit.

És un sistema de transmissió de paquets dissenyat específicament per a optimitzar el tràfic IP en transmissions via satèl·lit. Mitjançant un terminal IP-SAT, el tràfic IP s’assigna en paquets de transport MPEG utilitzant canals virtuals anomenats identificadors de paquets (PID, de l’anglès Packet Identifiers). Aquests paquets s’envien a través de la xarxa de satèl·lits mitjançant el protocol DVB-S, i un cop són a l’estació Hub, es descodifiquen i s’encaminen cap a les diferents xarxes públiques o privades.