prototip

m
Tecnologia

Primera màquina, instal·lació industrial, vehicle, etc, construït per tal d’experimentar, en funcionament, les seves qualitats, característiques, rendiment, etc, i per tal d’efectuar-hi les millores necessàries i de resoldre, eventualment, les seves imperfeccions abans de començar-ne la fabricació en sèrie.