Prudenci Rabell i Pubill

(Arenys de Mar, Maresme, 1835 — l’Havana, 29 de juliol de 1906)

Prudenci Rabell i Pubill

Industrial.

La seva família anà a residir a l’Havana el 1838. El 1860 Prudenci Rabell creà el seu propi negoci de tabac i el 1880 fundà la fàbrica de tabac i paper de fumar La Legitimidad. Fou coronel del cos de bombers de l’Havana. President del Casino Español, membre del partit reformista i president de la Societat de Beneficència dels Naturals de Catalunya durant els períodes 1876-77, 1885-86 i 1893-94. Li fou concedit el títol de marquès de Rabell.