pseudocodi

m
Electrònica i informàtica

Conjunt d’especificacions d’un procediment expressades en un llenguatge natural (per exemple, el català o l’anglès).