pseudomonadals

m
pl
Biologia

Ordre de la classe dels bacteris que agrupa formes unicel·lulars aïllades, mai tricomes, rígides, bacil·lars, gairebé mai coccus, gramnegatives i mòbils per flagels polars.

Comprèn els subordres de les rodobacterínies i de les pseudomonadínies.