puma

felis concolor (nc.), puma (es), puma (en)

m
Mastologia

Cap de puma

© Fototeca.cat - Corel

Mamífer del subordre dels fissípedes , de la família dels fèlids, de mida grossa, amb pelatge espès, curt i sedós, de color lleonat per sobre i més clar per sota.

Els joves presenten taques més fosques i la cua anellada, però aquestes taques desapareixen a mesura que l’animal creix. Les femelles no crien fins els tres anys i la gestació dura de 90 a 96 dies. Es reprodueixen cada tres o quatre anys. Són de règim carnívor, bé que no menyspreen el peix. En general fan vida nocturna. Habiten en zones muntanyoses del continent americà.