Purāna

Grup d’escrits sànscrits del s VI al XVI.

Ocupen un segon lloc després dels escrits èpics (Mahābhārata) (Rāmāyaṇa) i formen part, no pas de la revelació (ṣruti), sinó de la tradició (smṛti). N'hi ha 18 d’importants i un gran nombre de petits (upapurāna), els quals, tot i haver estat aplegats tardanament, contenen materials antics que en justifiquen el nom (‘antic’). Sobresurten el Viṣṇu Purāna i el Bhagavata Purāna (entre els sis referits a Vixnu), Skanda Purāna (entre els sis referits a Xiva) i Markandeya Purāna (entre els sis referits a Brahmā).