Puríssima

La Verge Maria en el misteri de la seva Immaculada Concepció.

L’expressió és utilitzada el·lípticament sobretot per indicar la seva festa (8 de desembre) i la seva imatge. Ha estat representada generalment dempeus i com a noia jove vestida amb túnica blanca i mantell blau. Aquest tema ha estat conreat especialment pels artistes castellans del segle XVII (A. Cano, Murillo, Zurbarán, etc.).