quadratura del cercle

f
Matemàtiques

Determinació de la superfície d’un quadrat equivalent a la d’un cercle donat; ha estat demostrada la impossibilitat d’establir-la.