quadrivi

quadrívium
m
Educació

A l’edat mitjana, el conjunt de les quatre arts liberals: aritmètica, música, geometria i astronomia.

El mot apareix per primera vegada en Boeci, i el seu ensenyament, juntament amb el trivi, es difongué des del s IX, quan les arts liberals foren considerades la base de l’ensenyament escolàstic (escolàstic).